Sponsoring en donaties

Stichting Jacqueline is een organisatie die volledig draait op de kracht van sponsors, donateurs en vrijwilligers. Wil jij ons ook steunen? Neem gerust contact met ons op of maak uw bijdrage over op NL77RABO 0146 762 967 t.n.v. Stichting Jacqueline.

Een speciaal woord van dank

Roparun Spundel, voor de steun die onze stichting van deze kanjers mocht ontvangen.