Doelen van onze stichting


  • Een thuis huis voor mensen die zorg nodig hebben.
  • Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid.
  • Het ondersteunen van mantelzorgers daar waar nodig.
  • Steun vinden in adequate oplossingen indien mantelzorgers taken tijdelijk niet kunnen waarnemen.
  • Het bevorderen van de deelname aan maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met de diagnose kanker.
  • Thuis creëren waar hulpvragen gesteld kunnen worden en het antwoord gerealiseerd wordt.
  • Optimaal inzetten van zorg, in samenwerking met thuiszorg Ons Thuis.
  • Welzijn is meer dan een woord, het is een hulpvraag die met zorg beantwoord wordt.
  • Participatie is onderdeel van de zorg.
  • Vrijwillige ondersteuning wordt ingezet en gewaardeerd.