Stichting Jacqueline is een non-profit organisatie die zich inzet voor de mensen.

De stichting biedt maatschappelijke ondersteuning aan mensen met de diagnose kanker. Wij bieden activiteiten en cursussen aan ter bevordering van het welzijn en participatie.

Geborgenheid en lotsverbondenheid zijn een wezenlijke inspiratiebron. Kanker is ingrijpend voor degene die kanker heeft maar ook voor hun naasten. Een luisterend oor
en contact met gelijk gestemden is belangrijk.
Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn.
Deze mensen kunnen bij ons terecht in inloophuis: “Het Thuispunt”.

De aangeboden activiteiten van het inloophuis hebben te maken met sociaal, geestelijk en lichamelijk welbevinden. De rode draad in alle activiteiten is lotgenotencontact.

Het inloophuis wil in een informele en warme sfeer opvang en steun bieden aan mensen met kanker, hun familie en vrienden. Onze verpleegkundigen en vrijwilligers van het huis
begrijpen dat zij het moeilijk hebben, dat zij zorgen, verdriet en twijfels kennen en zij luisteren naar hun verhaal. Zij maken hun graag wegwijs in de wirwar van ondersteunende diensten tijdens het ziekte- en verwerkingsproces.